Home / Blog / Installeren van een nieuwe schijf in Azure op een Linux Ubuntu VM
Installeren van een nieuwe schijf in Azure op een Linux Ubuntu VM

Installeren van een nieuwe schijf in Azure op een Linux Ubuntu VM

In het vorige artikel is beschreven hoe je een schijf kan toevoegen aan een Azure Virtuele Machine. Een stappenplan om de schijf onder Ubuntu Linux te installeren.


Device name vinden

De eerste stap is om de device name te vinden. Vraag een listing op van alle disks.

 

lshw -C disk

 *-disk
    description: SCSI Disk
    physical id: 0.0.0
    bus info: scsi@0:0.0.0
    logical name: /dev/sda
    size: 30GiB (32GB)
    configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=4096
 *-disk
    description: SCSI Disk
    physical id: 0.1.0
    bus info: scsi@1:0.1.0
    logical name: /dev/sdb
    size: 16GiB (17GB)
    configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=4096
 *-disk
    description: SCSI Disk
    physical id: 0.0.0
    bus info: scsi@3:0.0.0
    logical name: /dev/sdc
    size: 513GiB (550GB)
    configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=4096

De systeemdisk is /dev/sda. De tijdelijke disk die Azure aanmaakt is /dev/sdb. De nieuwe disk die we zoeken is /dev/sdc.


Partitie aanmaken

fdisk /dev/sdc

Met de m toets kan je opties zien. Volg deze stappen door het menu:
Kies n om een nieuwe partitie aan te maken.
Kies p voor een primaire partitie.
Druk 3 maal op enter om de voorgestelde default waarden over te nemen.
Kies w om wijzigingen op te slaan.

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Partitie formatteren

Maak een partitie aan op de schijf. Hierna is de schijf klaar voor gebruik.

mkfs -t ext4 /dev/sdc1

Schijf mounten

mkdir /backupdisk
mount /dev/sdc1 /backupdisk

De schijf is nu toegankelijk


Schijf automatisch mounten na een reboot

Na een reboot is de schijf niet automatisch gemount. Hiervoor moet de schijf geregisteerd worden in de /etc/fstab configuratie. Vraag een listing op van de schijven om de UUID te vinden. Dit is unieke id van de schijf.

blkid

/dev/sdc1: UUID="cd5aaf52-5483-1f9d-a0d6-816f26d23a09" TYPE="ext4"

Voeg deze regel aan het einde van de /etc/fstab toe.

UUID=cd5aaf52-5483-1f9d-a0d6-816f26d23a09 /backupdisk ext4 defaults,nofail 1 2

Nu is de schijf ook na een herstart beschikbaar.


De nofail optie

Zonder de nofail optie start de Virtuele Machine niet mocht de schijf niet beschikbaar zijn. Dit probleem is lastig te verhelpen als je niet eenvoudig in de VM kan komen. Door de nofail optie wordt de fsck schijfcontrole overgeslagen voor niet bestaande schijven.

Contact