Home / Blog
Disable Visual Studio 2017 security attach warning

Disable Visual Studio 2017 security attach warning

Running Visual Studio as administrator is needed to host your web project in IIS. Everytime the debugger is started the "Attach Security Warning" confirmation dialog appears. Actually there is no security risk at our local machine, so let's disable this.

lees meer..
.net WPF: Aansturing van de printer bin

.net WPF: Aansturing van de printer bin

Het printen vanuit C# .net WPF voorziet in veel flexibiliteit. Echter het aansturen van een specifieke printerlade (bin of tray genoemd) is niet heel eenvoudig. Hiervoor moet gebruikt worden van printQueue.GetPrintCapabilitiesAsXml() methode. Uit de xml is af te leiden welke bins aanwezig zijn.

lees meer..
Office 365 onderweg beheren met de Admin app

Office 365 onderweg beheren met de Admin app

Als Office 365 beheerder kan je onderweg algemene taken uitvoeren met de vernieuwde Office365 Admin App. Een wachtwoord resetten van een gebruiker, een nieuw account toevoegen of een account verwijderen.

lees meer..
Universal apps: XAML Compiled Bindings

Universal apps: XAML Compiled Bindings

Een van nieuwe features in de Windows 10 SDK voor XAML univeral apps is het gebruik van Compiled Bindings. Dit heeft performance voordelen.

lees meer..

Contact